Selvbetjening for sykehus med DIPS Kiosk

Publisert

Enkle selvbetjeningsløsninger i DIPS Kiosk er i ferd med å fjerne køen i skranken. Procon og CrediCare har inngått avtale med DIPS om å videreutvikle innholdet og tjenestene i den digitale kiosken.

Løsninger for å la pasienten bidra mer direkte i egen behandling blir stadig mer etterspurte, der enkle selvbetjeningsløsninger i DIPS Kiosk er i ferd med å fjerne køen i skranken. Procon og CrediCare har inngått avtale med DIPS om å videreutvikle innholdet og tjenestene i den digitale kiosken.

DIPS Kiosk er i ferd med å fjerne køene i skranken.

Pasienten er en uutnyttet ressurs som ved å registrere ting selv kan sørge for besparelser hos helseforetakene, påpeker produktansvarlig Azra Resulbegovic i DIPS ASA, som leder arbeidet med DIPS Kiosk.

Etter hvert vil det trolig bli helt vanlig for pasienter i norske sykehus automatisk å oppsøke digitale kiosker a la de som allerede i dag møter deg ved ankomst Nordlandssykehuset. Istedenfor å få svar i informasjonsskranken eller bak luka i poliklinikken, kan pasienten få veiledning og støtte fra kiosken etter hvert som stadig flere oppgaver legges inn bak touchskjermene.

 

Pasienten mer involvert

– Pasienten er vant med å utføre selvbetjening i mange andre offentlige sammenhenger, og vi gleder oss til å utvikle samarbeid med partnere som kan bidra til å gjøre pasientene enda mer involvert gjennom DIPS Kiosk, sier Azra.

Azra Resulbegovic leder arbeidet med DIPS Kiosk.

 

Mye av funksjonaliteten er allerede på plass i kiosken, og mer kommer fortløpende. Du foretar enkelt selvinnsjekk ved ankomst, og beskjeden om at du har møtt til avtalen og hvor du befinner deg går automatisk til de som skal ha den. Kiosken vil deretter kunne gi deg informasjon om hvor du skal møte, lar deg oppdatere tilleggsinformasjon i din egen journal, og ikke minst vil den vise vei til hvor i sykehuset du skal gå.

Markedsdirektør Idar-Jarl Warholm i Procon Digital AS mener jobben med å få publikum vant med å bruke slike skjermer allerede er gjort. Ved de kioskene som er installert i sykehus i dag er det allerede 80 prosent av pasientene som bruker dem for ankomstregistrering.

 

Terminalen er kjernen

Procon har 25 års erfaring med infokiosker og interaktive løsninger.

– Selve terminalen er kjernen i systemet, og vi har utviklet denne modellen som benyttes som DIPS Kiosk gjennom leveranser til sykehus og legekontorer over de siste to-tre år, forklarer Warholm.

Ved siden av kortautomat har den også fått en skanner slik at pasienten skal slippe å taste inn informasjon, men kan ha med seg en strekkode via papir eller telefon og bare kontrollere at opplysningene stemmer.

Løsninger for digital veivisning i sykehus er siste applikasjon i DIPS Kiosk, og Procon har utviklet sin teknologi gjennom oppdrag på større kjøpesenter og ved Oslo lufthavn Gardermoen.

– Kartene våre guider deg ut og inn av bygg, opp og ned etasjer. Om det finnes mange alternativ for å bevege seg til den aktuelle avdelingen, vil vår løsning alltid kalkulere seg fram til hurtigste vei, forsikrer han. Forutsetningen for god veivisning er ifølge Warholm et godt kartunderlag, ut fra dette bygger Procon intelligente kartløsninger som viser vei ut fra punktet hvor kiosken står.

Funksjonalitet fra DIPS Kiosk planlegges også å kunne flyttes mellom plattformer. Kanskje vil det på sikt også være mulig å for eksempel navigere seg gjennom sykehuset via egen telefon, mens apper og annet tilbehør etter hvert vil utvide mulighetene som møter pasienten i sykehuset.

Mange funksjoner

Nøyaktig hvor mange funksjoner en DIPS Kiosk skal ha, er det foreløpig bare kreativiteten som setter grenser for. Det som allerede er mulig er å i etterkant av sykehusbesøket betale egenandelen i DIPS Kiosk, få dokumentasjon på at du har vært til timen, fylle ut pasienttilfredshetsundersøkelser og for eksempel velge neste oppfølgingstime.

Alt som har med betaling å gjøre er det betalings- og inkassoselskapet CrediCare som forestår.

CrediCare står for betalingstjenestene til DIPS Kiosk.

 

– Hvis pasienten har oppnådd frikort får hun melding om det i kiosken, våre lister er hele tiden oppdatert mot DIPS. Så er det valgfritt om kunden vil betale der og da via kort eller få faktura tilsendt, forklarer produktsjef Bernt Bertelsen i CrediCare.

Han mener DIPS kioskens fortrinn er at man kan benytte samme kiosk til flere integrerte tjenester.

Samtidig så tror vi at pasienter ønsker mer selvbetjening, noe som igjen bidrar til mindre kø og ventetid i sykehuset. Det at vi nå blir partner med DIPS, gjør CrediCare sin løsning enda bedre og vi håper at sykehusene også ser hvilke muligheter dette gir, sier Bertelsen.

Relatert