Sikrere for pasientene

Publisert

Pasientene i Helse Vest vil få en bedre opplevelse av informasjonssikkerheten ved sykehusene, nå når deres behandlere får tilgang til den elektroniske pasientjournalen deres, uansett hvilket helseforetak i regionen de henvender seg til.

Pasientene i Helse Vest vil få en bedre opplevelse av informasjonssikkerheten ved sykehusene, nå når deres behandlere får tilgang til den elektroniske pasientjournalen deres, uansett hvilket helseforetak i regionen de henvender seg til.

Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF er særdeles fornøyd med at konsolideringen av databasene nå er gjennomført:

– Denne konsolideringen vil bidra til bedre pasientsikkerhet, og til en bedre opplevelse for pasientene som slipper usikkerheten det skaper å stadig måtte gjenta de samme opplysningene i ulike deler av helsetjenesten. I tillegg er det en stor forbedring for helsepersonell ved at de kan få tilgang til relevant og nødvendig informasjon når de yter helsehjelp.

Nilssen forventer at det kan realiseres flere gevinster av konsolideringen både umiddelbart og etter hvert.

– Det blir mindre ressurskrevende å drifte og forvalte dette rent teknisk. Dessuten vil det kunne bli et paradigmeskifte den dagen øvrige deler av helse- og omsorgssektoren får tilgang til samme journalløsning. Det blir en stor milepæl! uttaler Nilssen til dips.no

Fremoverlent foretak

Sammenslåingen av databaser er i tillegg en nødvendig forutsetning for en rekke store, pågående prosjekter i Helse Vest. Blant annet om Kurve og Legemiddelhåndtering (KULE), Digitalt Mediaarkiv (DMA) og prosjektet Alle Møter, som er et av prosjektene helseforetaket satser mest på akkurat nå. Alle Møter handler kort fortalt om å få ned ventetiden, at planleggingen i sykehusene blir bedre og at flere pasienter møter til timene sine.

Selve konsolideringen markerer med andre ord ikke et mål, men en start for helseforetaket, som er svært fremoverlent når det gjelder å utnytte IKT på en positiv måte.

– For Helse Vest er IKT et viktig virkemiddel for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten, både internt og i samhandling med andre. Vi har alltid hatt stor tro på at samordning på IKT-området er vesentlig for å nå de målene vi har satt oss, og har fra dag en hatt sterkt fokus på IKT. Vi startet med oppbyggingen av en IKT-infrastruktur, selve grunnmuren. Allerede fra 2004 etablerte vi et eget IKT-selskap. Det har bidratt til å gi oss gjennomføringskraft og til å arbeide strategisk på tvers av foretaksgrenser, sier adm. dir. Herlof Nilssen i Helse Vest RHF.

 

Relatert