Sykehuset Østfold er vurdert til nivå 6 på EMRAM-skalaen

Publisert

Vi gratulerer så mye til vår kunde Sykehuset Østfold som nå på fredag ble vurdert til nivå 6 på den anerkjente HIMSS EMR Adoption Model -skalaen 

Sykehuset Østfold i Kalnes

Dette tilsier at Sykehuset Østfold er blant de beste i verden til å ta i bruk datasystemer rettet mot behandling av pasienter og det eneste sykehuset i Norden på nivå 6.

Den internasjonale organisasjonen HIMSS står for Health Information Management System Society og de vurderer og rangerer sykehusenes kliniske IKT-systemer i verden. På HIMSS' egne 7-trinns digitaliseringsstige ligger AHUS som nest best i Norge med nivå 5. For å komme opp på nivå 6 må sykehusene i tillegg til grunnleggende datasystemer, som elektronisk pasientjournal, ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for kontroll og varsling.

 

På egen webside til Sykehuset Østfold sier Administrerende Direktør Just Ebbesen følgende "En utrolig hyggelig nyhet og en stor anerkjennelse til det arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og IKT-utviklere i Sykehuset Østfold og av våre samarbeidspartnere

Her kan du lese saken på deres sider

 

Relatert