Tanker om fremtiden

Publisert

DIPS har en ambisjon om å lage verdens mest moderne og fleksible EPJ-løsning tilpasset klinikernes behov

Ansatte i DIPS

DIPS opererer i et konkurranseutsatt marked med mange sterke, internasjonale aktører. Selskapet har gjennom mange år vunnet anbud i Norge i konkurranse med store utenlandske aktører. DIPS har som mål å beholde og styrke posisjonen som en ledende EPJ-leverandør og har derfor en langsiktig strategi om å utvide det geografiske nedslagsfeltet og bli en internasjonal aktør.

 

Det pågår et kartleggingsarbeid i det skandinaviske markedet, men tidsrammen for en etablering i utlandet er det for tidlig å si noe om. Et annet element i vekststrategien er å utnytte nye markedsmuligheter som oppstår i Norge. Eksempelvis skaper samhandlingsreformen nyebehov som gir nye muligheter for DIPS. For å kunne utnytte fremtidige strategiske muligheter og samtidig oppfylle selskapets målsetting om å ferdigstille DIPS Arena innen 2016, er DIPS inne i en kraftig ekspansjonsfase.

 

Relatert