Tar DIPS Arena i havn

Publisert

Produktsjef Tomas Nordheim Alme og utviklingssjef Gaute Sten Hansen lover et komplett DIPS Arena som erstatter DIPS Classic innen utgangen av 2016. Og de forsikrer at nye DIPS vil være enkel å ta i bruk.

Konsulent som viser Arena

 

Utviklingen av DIPS Arena har nå kommet inn i en sammen- og ferdigstillingsfase. Aktiviteter tilknyttet DIPS Arena foregår i samtlige helseregioner. Noen forbereder utrulling eller er i gang med utrulling på konkrete prosjekter. For eksempel skal Helse Vest i høst ha på plass funksjonalitet fra DIPS Arena i sitt «Alle møter»-prosjekt, slik at pasientene selv kan bestille eller endre time på nett. – Enkelt forklart kan du sammenlikne utviklingsprosessen med at vi har grunnmur og råbygg på plass. Nå innreder vi rom for rom, forklarer Gaute Sten Hansen, ny utviklingssjef i DIPS ASA. Medisinsk direktør Tomas Nordheim Alme har gått inn i stillingen som produktsjef, og forklarer at selve innredningsprosessen av DIPS Arena er delt inn i fire like store deler, med tydelige mål for innhold.

Poliklinikk først

– Nå til sommeren leverer vi første delmål med overskriften «Behandler i poliklinikk». All basisfunksjonalitet tilknyttet denne funksjonen i sykehuset vil da være på plass i DIPS Arena. Samtidig kommer det ny funksjonalitet for kreftpakkeforløp denne sommeren som alle kan ta i bruk. Med i denne leveransen er også funksjonalitet for innsjekkingsterminal på sykehus. Pasienter får tilgang til egne terminaler for å «sjekke inn» på sykehuset og kan med det samme fylle ut relevante opplysninger i sin sykehistorie direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til dette har vi lagt ned svært mye arbeid i helt ny funksjonalitet for operasjonsplanlegging som etter planen skal tas i bruk i Helse Nord til høsten.

Slag i slag

Før jul følger neste delmål. Det inneholder videreutviklet funksjonalitet for operasjonsplanlegging inkludert registrering under og etter operasjon. I tillegg kommer helt ny funksjonalitet for dokumentasjon av psykiatrisk behandling med spesielt fokus på effektiv og sikker håndtering av formelle krav knyttet til vedtak om bruk av tvang. Om ett år, i juni 2016, ferdigstilles delmålet som inneholder en helt ny, tverrfaglig behandlingsplan. Her får sykehusene et felles verktøy for å planlegge og gi oversikt over behandlingsforløp, for alle faggrupper som deltar i pasientbehandlingen. I dette delmålet ligger også de viktigste pasientadministrative funksjonene. Prosessen er som alltid ved nye versjoner: test, pilot og utrulling. Fra og med vårversjonen 2016, Arena 16.1, er det beregnet at de første delene av DIPS Arena kan rulles ut bredt hos DIPS-kundene. I delmål fire, som skal på plass høsten 2016, kommer funksjoner som brukes av mindre grupper av personell, pluss at DIPS i denne perioden har satt av tid til å ta inn endringsønsker som kommer etter lanseringen av de tre første delmålene.

Enkelt forklart kan du sammenlikne utviklingsprosessen med at vi har grunnmur og råbygg på plass

Uavhengig av DIPS Classic

– Så er vi på ingen måte ferdige med utviklingen av DIPS Arena ved utgangen av 2016. Det er på en måte da vi begynner! For først da kan vi kvitte oss helt med den ryggsekken som DIPS Classic har vært i hele denne utviklingsperioden. Fra 1. januar 2017 vil vi utvikle endringer og nye produkt i et helt annet tempo enn tidligere. Å jobbe parallelt med to versjoner har sikkert tatt to, kanskje tre ganger så lang tid som om vi bare kunne fokusere på DIPS Arena, forklarer Alme.

Kan brukes som før

Mange ser for seg store innføringsprosjekt med konvertering og nye integrasjonsprosjekt for å kunne ta DIPS Arena i bruk. Det er et bilde Hansen og Alme ønsker å nyansere. – DIPS Arena vil inneholde funksjonalitet som er forbedret, men like fullt lik på den funksjonaliteten som brukere kjenner i dag. Denne funksjonaliteten kan tas i bruk med svært lite omstilling for brukerne, forklarer Alme. – På toppen av dette kommer det så svært mange nye muligheter som sykehusene har etterlyst. Noen av disse vil det kreve en viss innsats å ta i bruk. Dersom man ønsker å innføre en strukturert journal med høy grad av gjenbruk og avansert beslutningsstøtte basert på denne, vil det naturligvis kreve at sykehusene legger arbeid i å definere hvilket innhold de ønsker i sin beslutningsstøtte. Dette er imidlertid funksjonalitet som kan tas i bruk over tid, og basert på de behov som ulike sykehusavdelinger har, sier han. De to sjefene håper at sykehusene tidlig og aktivt begynner å benytte seg av mulighetene som ligger i den nye generasjonen pasientjournal fra DIPS. – I DIPS Arena ligger en hel skattekiste av ny funksjonalitet, som bare venter på å bli tatt i bruk. For eksempel strukturert journal, og klinisk prosess- og beslutningsstøtte basert på arketyper.

Mann som snakker

Enkelt å bruke

Teknologien som benyttes for å lage DIPS Arena er svært avansert. Dette muliggjør ny funksjonalitet som avansert fritekstsøk og filtrering i tekstjournal, og uttrekk av sentrale informasjonselementer fra store mengder data. – Vi har nok vært litt for flinke til å kommunisere kompleksiteten i selve utviklingen av programvaren. Vi har fokusert mye på at vi har utviklet programvaren modul for modul. Dette fordi vi enkelt vil fornye eller skifte ut biter av DIPS Arena uten at det går ut over resten av programvaren. Dette har kanskje ført til en oppfatning blant kundene våre om at DIPS Arena blir komplisert å ta i bruk, men basisfunksjonaliteten i DIPS er den samme, enten du bruker DIPS Classic eller DIPS Arena, forsikrer Gaute Sten Hansen.

Fra 1. januar 2017 vil vi utvikle endringer og nye produkt i et helt annet tempo enn tidligere

Relatert