Tidslinjen i DIPS

I tidslinjen i DIPS får brukeren en visuell fremstilling av all klinisk informasjon om den enkelte pasient langs en tidsakse. 

Helsesekretær

Her kan man også registrere informasjon som er relevant i pasientbehandlingen for eksempel forordne medikamenter, administrere eller seponere medikamenter og registrere ulike typer målinger.

Tidslinjen gir klinikere en online oversikt over sammenstilt klinisk dokumentasjon om pasientbehandlingen som blant annet medikasjon, ulike målinger, væskeregnskap, laboratoriesvar.

Ved hjelp av et gjennomtenkt brukergrensesnitt og lettfattelige symboler, sammenstilles viktig informasjon fra ulike moduler i DIPS i ett oversiktlig bilde. Informasjonen er samlet på en tidslinje og brukeren kan enkelt variere visningen fra å gjelde flere dager og uker til å vise tidsrom på få timer.

Tidslinjen gir:

  • Alltid tilgjengelig dokumentasjon om pasientbehandlingen
  • God kvalitet på dokumentasjonen, med flere detaljer og større nøyaktighet
  • Automatisk datafangst uten dobbeltføring
  • Redusert tidsforbruk
  • Redusert omfang av feilmedisinering
  • Full kontroll med pasientens væskebalanse
  • Arketyper kan brukes for fleksibel tilpasning til klinkerens behov

Tidslinje med målinger, tilkoplet utstyr og grafikk gir raskt overblikk. Pasientinformasjon vises langs en tidsakse og støtter sammenstilling av informasjon på minutt-, time-, døgn- og ukenivå. Ulike typer målinger, slik som for eksempel kroppstemperatur, puls, blodtrykk, vekt, respirasjon registreres direkte. Presentasjon av data skjer både ved hjelp av grafer og tabeller.

Tilkopling til ulike typer utstyr som for eksempel thoraxdren vises oversiktlig og kan tilpasses de ulike behov. Sykehusene kan ved arketyper fleksibelt tilpasse sin bruk på en strukturert måte.

Relatert