TV2-oppslag om DIPS på Skadelegevakten i Oslo

Publisert

TV2 planlegger å sende et oppslag om misnøye ved Skadelegevakten i Oslo.

TV2 planlegger å sende et oppslag om misnøye ved Skadelegevakten i Oslo. Dette er en gammel sak, som ble omtalt i Computerworld i februar. Fakta er som følger:

 

Under planleggingen av DIPS-innføringen ved Oslo Universitetssykehus, ble det tidlig klart at skadelegevakten hadde spesielle behov for utvidet ikt-støtte, og at flere av behovene her ikke ble ivaretatt av vår standard versjon av DIPS Classic. Det ble derfor etablert et samarbeid med sykehuset om å pilotere en mindre komponent av vår nye versjon, DIPS Arena, på skadelegevakten.

 

Eldre IT-infrastruktur

Den avtalte løsningen skulle fungere slik at man benyttet ny funksjonalitet i Arena for noen oppgaver, men gjorde enkelte registreringer i det eksisterende systemet, DIPS Classic. Skadelegevakten fikk også tilgang til en avansert, ny rapporteringsløsning basert på Oracle Business Intelligence Server, noe som var sterkt etterlengtet, da man ikke hadde god nok rapportstøtte i eksisterende system.

Før oppstarten 20. oktober 2014 ble løsningen levert som avtalt. Men brukerne ble dessverre heftet med treghet og plagsomme feilsituasjoner. Feilsituasjonene ble fortløpende løst, og ytelsen ble også forbedret. Tilbakemeldingene fra Skadelegevakten nå er at ytelsen på Arena er bra.

 

Forståelse for frustrasjonen

Det viste seg dessverre at den planlagte løsningen, med skifte mellom pasientlista i DIPS Arena og DIPS Classic, oppleves mer tungvint enn forutsatt, og det har også vært blant annet som en følge av sykehusets eldre IT-infrastruktur. I en travel hverdag, med ekstra mange pasienter i denne perioden, har det dermed blitt forsinkelser og lengre ventetid enn vanlig. Dette har skapt stor frustrasjon hos legene ved skadelegevakten, og dette ble altså en sak på TV2 Nyhetene.

Det skal også sies at vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra sykehuset, blant annet på rapportløsningen vi har levert. Vi har imidlertid stor forståelse for at legene tidvis opplever frustrasjon knyttet til integrasjonen mellom systemene.

 

Ny løsning snart på plass

Som en del av fase 2 i OUS sitt innføringsprosjekt, leverer DIPS ytterligere funksjonalitet som vil gjøre at personalet på skadelegevakten kan slippe byttet mellom de to systemene. Denne løsningen er om kort tid klar til levering fra oss. Det vil dessverre fortsatt ta noe tid før løsningen kan implementeres på sykehuset, noe som blant annet skyldes at Oslo Universitetssykehus er i ferd med å oppgradere sin gamle IT-infrastruktur.

 

OUS planlegger for øvrig også å ta i bruk DIPS Arena på nye enheter i sykehuset senere i år.

Relatert