Vel blåst i Oslo - OUS har fått ny felles DIPS-journal

Publisert

Når du er så engasjert i jobben din at du jobber dugnad på kveldene for å bli enda tryggere på det nye dataverktøyet ditt, da sier det litt om innstillingen til de ansatte ved Oslo universitetssykehus som den 20. oktober i år fikk ny felles DIPS-journal. 

Sykepleiere foran journalsystem

 

 

– Det har i det store og hele gått veldig bra. Vi er fornøyde, oppsummerer assisterende hovedprosjektleder Eli Stokke Rondeel i EPJ prosjektet ved OUS. – Problemene rundt oppstarten har vært omtrent som vi forventet, selv om det på noen områder har vært færre, og på andre mye flere enn det vi hadde sett for oss.

Fra 500 til 2500

Hun bildelegger det hele ved å referere til pågangen på Brukerstøtte hos Sykehuspartner. – Normalt har de 500 henvendelser hver dag. Oppstartsdagen hadde de 2500, altså en femdobling av det de har til vanlig. Etter hvert har det roet seg ned, og nå mot slutten av november ligger vi på mellom 750 og 1000 daglige telefoner til Brukerstøtte. – Vi har hatt veldig lite problemer med konverteringen, tross de enorme mengdene med data som vi har flyttet på. Men noen problemer har det selvsagt vært i helse-Norges største IKT-prosjekt noensinne. De fleste henvendelsene har dreid seg om tilganger. – Dette var vi forberedt på. Tilgangsproblemene skyldes en rekke ulike ting. Det handler dels om at brukerne ikke kan DIPS godt nok, og dels om at de i DIPS ikke har tilgang til alt det de hadde tilgang til før, fordi tilganger nå er beslutningsstyrt i henhold til kravene i lovverket. Mange opplever derfor å få innsnevret sine tilganger, forklarer Rondeel.

Brukerkafeer og uteteam

Både før og etter oppstarten var det etablert brukerkafeer rundt om på de ulike sykehusene, hvor de ansatte kunne komme inn og bli bedre kjent med den nye programvaren. – Brukerkafeene har vi avviklet nå, men uteteamene er fortsatt tilgjengelig for å kunne gi ekstra hjelp og støtte på arbeidsstasjonen til den enkelte. d:mag har vært med et av uteteamene ved Ullevål sykehus ut på jobb, som du kan lese om på neste side. – I tillegg ble det opprettet dugnader på kveldstid, hvor folk kunne ta med seg jobben sin rett og slett. Her fikk de løst det de slet med sammen med veiledere. Tilbudet har vært veldig populært, forteller prosjektlederen, som har latt seg begeistre av iveren som helsearbeiderne ved OUS har for å lære seg det nye arbeidsverktøyet. – De har så lyst å gjøre jobben sin bra, og deltar på dugnad for å bli flinkere fortere, sier hun med et stort smil.

– Det har i det store og hele gått veldig bra. Vi er fornøyde, oppsummerer assisterende hovedprosjektleder Eli Stokke Rondeel i EPJ prosjektet ved OUS

Skadelegevakta

Skadelegevakta og Akuttmottaket er i tillegg til å være nye brukere av DIPS, også piloter for en ny versjon av Akutt Pasientliste i DIPS Arena. På disse enhetene har man hatt større problemer enn de andre delene av foretaket. Det har vært ulike problemer, deriblant ytelsesproblemer, og de ansatte er ikke tilfreds med å måtte bytte mellom DIPS Arena og DIPS Classic. Dette kommer til å være nødvendig en god stund ennå på grunn av at Arena ikke er ferdig utviklet. Det arbeides nå for fullt for å løse disse utfordringene. Rondeel har forståelse for frustrasjonen, men problemene som har oppstått var det ikke mulig å avsløre i test. Under testing oppnår man ikke samme bruksmønster og samme antall dokumenter aktive samtidig, som det de ulike datamaskinene utsettes for i løpet av en hel vakt på akutten. – Ytre sett er omleggingen, for hele OUS samlet, en suksess, selv om den enkelte helsearbeideren som har hatt eller fortsatt har mange problemer med arbeidsverktøyet sitt selvsagt ikke føler det sånn. Men det kommer til å bli bedre, og det skal bli helt bra, oppsummerer assisterende hovedprosjektleder Eli Stokke Rondeel. 1. januar starter EPJ-prosjektets fase to.

Relatert