Verdensleder på open EHR

Publisert

Valget av den åpne kodeplattformen openEHR, og bruken av arketyper som grunnlag for strukturert elektronisk pasientjournal, har gitt DIPS ASA en ledende rolle internasjonalt hva angår innovasjon innenfor helse-IKT.

Tomas Alme foredrag

 

Valget av den åpne kodeplattformen openEHR, og bruken av arketyper som grunnlag for strukturert elektronisk pasientjournal, har gitt DIPS ASA en ledende rolle internasjonalt hva angår innovasjon innenfor helse-IKT.

 

 

Beslutningen om å bruke openEHR i utviklingen av DIPS Arena blir bare mer og mer riktig for DIPS ASA. DIPS er blitt en av de sentrale aktørene i industrikonsortiet rundt denne internasjonale frie kodeplattformen.

– Vi har fått denne posisjonen fordi norske sykehus er så tydelige på at de ønsker å bruke openEHR, og fordi Norge som det første land i verden har opprettet et eget nasjonalt bibliotek av arketyper. Nasjonal IKT, som eies av alle helseforetakene, forvalter dette. I verdenssammenheng har ingen sett noe liknende før; at et helt lands helsevesen unisont velger denne løsningen. Hvis arbeidet som er satt i gang følges opp på den måten som er forutsatt, setter dette Norge i en særstilling internasjonalt hva angår utvikling av IKT i helsevesenet, sier medisinsk direktør Tomas Nordheim Alme.

 

Medisinske begreper

– Vi har vel aldri opplevd før at helsevesenet selv har tatt slik eierskap til en utviklingsmetode. I det siste året har kundene selv begynt å snakke om hva de kan løse med arketyper når vi møter dem, sier produktansvarlig Bjørn Næss.

I dag ler de to lederne i DIPS litt over hvor skjebnesvanger flyturen til Bodø den 10. desember 2010 faktisk ble. Denne morgenen reiste de til hovedkontoret for å begynne utviklingen av strukturert journal.

– Det var i løpet av denne flyturen at vi to egentlig bestemte oss for at vi ville selge inn openEHR som plattform for hele vår utviklingsprosess, sier Næss. Teknologen[KAJ1]  Bjørn Næss og legen Tomas Alme hadde selv erfart hvor perfekt systemet var for å kunne kommunisere mellom klinikere og teknologer.

Med openEHR modellerer DIPS innholdet i programvaren sin med medisinske begreper, som gjør at sykehusene og da spesielt klinikerne umiddelbart skjønner hvordan utviklerne i DIPS tenker.

– Målet har hele tiden vært å få et vokabular som gjør at alle systemer kan snakke med hverandre på en bedre måte. Dette begrepsapparatet gjøres tilgjengelig og alle kan benytte seg av det, noe som er svært viktig for å få fart på prosessen med å bedre samhandlingen mellom ulike systemer i helsevesenet, påpeker Alme.

 

Kunden eier informasjonen

Ifølge Alme er selve paradigmeskiftet med DIPS sin informasjonsmodell at det er kunden som eier den, og som bestemmer hvordan den skal se ut. Sykehusene kan selv konfigurere programvaren til sin bruk.

En leverandør har tradisjonelt hatt veldig stor makt over kundene sine. De har eid all informasjon i systemet, som blir verdiløst for kunden om de ikke holder seg til leverandøren. 

– Det er bare 10-12 år siden stort sett alt var på papir, og da den elektroniske utviklingen startet var det mye sånt man ikke tenkte på, erkjenner Alme.

– Vi har ønsket å lage en standard som gjør at systemet vårt er framtidssikkert. Informasjonsmodellen for klinisk innhold henger ikke lenger sammen med designet for datastrukturen. Det er viktig, ikke minst fordi at teknologien bak stadig vil være under utvikling. Enkelt forklart vil journalen med OpenEHR kunne bestå om DIPS skulle forsvinne. Uavhengig av hvem som lager systemene bak skal den elektroniske journalen være like fullstendig og like presis.

Tomas Alme demonstrerer

 

Flere kan bidra

– Bærebjelken i det vi gjør er å forstå hverandre, dele kunnskapen med andre og bygge opp produkt som er hensiktsmessig. Vi mener dette skal øke utviklingshastigheten, og øke muligheten for andre aktører å bidra. Vi har nå en informasjonsinfrastruktur som gjør det lett å skrive nye apper til DIPS.

– Men DIPS er nå en stor aktør i Norge, er det ikke smartere å ikke dele på informasjon for å gjøre det vanskeligere for kundene å velge andre?

– På kort sikt kan sikkert selskap oppnå en viss effekt av å låse kundene sine. Virkelig store selskap, som Apple, har gjort kundene helt avhengig av dem. Men kundene i norsk helsevesen ønsker ikke å ha det slik. Norske kunder er veldig tydelige på at de vil velge systemer de kan sette sammen. Det har vært en klar strategi innen norsk helse-IT at du skal kunne sette sammen flere leverandører. DIPS leverer på de forventningene, sier Alme.

Kanskje kan det som skjer rundt på norske sykehus i dag bli toneangivende for resten av Vestens helsevesen.

 

FAKTA om openEHR i verden

  • OpenEHR oppsto i samarbeid mellom miljø i Australia og Storbritannia.
  • Norden med i hovedsak Norge og Sverige har brukt openEHR lenge og har sterke miljø på dette. I tillegg er Slovenia en betydelig aktør og har bidratt til at openEHR nå er tatt i bruk i Moskvas helsesystem.
  • De nye økonomiene i verden ser også ut til å velge openEHR-systemer. Brasil baserer hele sitt helsesystem på openEHR.

    Les mer om openEHR her

 

Hva er Arketyper

  • Arketyper er en metodikk som gjør det mulig å kunne skille informasjonssystemenes datamodell fra kliniske informasjonsmodeller
  • Et slikt skille betyr at helsepersonell kan arbeide med kliniske informasjonsmodeller uavhengige av journalssystemets oppbygging

 

Relatert