Vestlandssuksessen

Publisert

Bruken av Vestlandspasienten.no øker jevnt, og det blir stadig flere tjenester i portalen. Snart vil det være mulig å ha elektronisk dialog med helseforetaket, bekrefte at man kommer, og legge timeavtalen i kalender.

Sykepleiere foran journalsystem

 

 

– Det er litt fascinerende at pasientene logger seg på portalen vår fra hele verden, sier Pernille Gisselmann, prosjektleder for Vestlandspasienten i Helse Vest. Det kan se ut for at flere av pasientene velger å logge seg inn mens de er på ferie for å sjekke opp hvilke avtaler de har i poliklinikken når de kommer hjem. I dag kan pasienten sende elektronisk melding inn til foretaket via Vestlandspasienten og be om ny time om den oppsatte avtalen på poliklinikken ikke passer. Pasienter i Helse Førde HF kan også se røntgentimene sine og be om å få endret disse. Antallet brukere av portalen øker jevnt og trutt, og har denne høsten ligget på mellom 5000 og 6000 brukere i uken.

 

Stadig ny funksjonalitet

Fokuset til Vestlandspasienten har vært på å vise timer, men stadig ny funksjonalitet kommer til. Mye av den utvikles i samarbeid med DIPS ASA. Nå er det også mulig å gi fullmakt til andre om å håndtere dine helseopplysninger og avtaler, det er mulig å se timeavtaler til barn under 12 år som du har omsorgen for, og se status på henvisninger inn til sykehuset. 30 prosent av telefonene inn til sykehus handler om nettopp dette. – Vi legger gradvis til nye tjenester. Ennå har vi ikke gått stort ut og markedsført Vestlandspasienten. Vi har utsatt i påvente av litt ny funksjonalitet, og litt til, og litt til, sier Gisselmann med et smil. Det er lett å ville ha så mye som mulig på plass før man går ut og slår på stortromma.

 

Elektronisk dialog

Vestlandspasienten har vært tilgjengelig på nett for alle i Helse Vest i to år nå. Over nyttår åpnes det for elektronisk dialog med helseforetaket. Her kan man kommunisere med helsesekretær først og fremst om tildelt time, endring av timen eller ønske om å avslutte behandling. Sistnevnte scenario må en lege inn og svare på. Det vil bli opplyst på sidene hvilke spørsmål som det er mulig å få svar på i portalen. Kreftpasienter i pakkeforløp skal få mulighet til å kommunisere elektronisk med sin forløpskoordinator. – Slik vi har det nå sender pasienten melding til oss, og så må vi ringe tilbake med svar innen to dager. Elektronisk dialog er virkelig ønsket fra foretakene, og noe de åpenbart gleder seg til å få på plass. Dagens forpliktelse om telefon er tidkrevende, forteller Gisselmann.

 

Personlig helsearkiv

Når dialogen er elektronisk vil alle spørsmål og svar lagres i Personlig helsearkiv gjennom helsenorge.no. Svarene journalføres. – Spørsmål og svar legger seg i ulike farger slik som er vanlig på chat, men helseforetakene har fortsatt to dager på seg til å svare, forklarer prosjektlederen. I dette personlige helsearkivet vil helseforetakene etter hvert også kunne legge henvisningsbrev, epikriser og andre dokumenter som i dag går per post til pasienten. I løpet av 2016 vil Vestlandspasienten også gi pasientene innsyn i egen journal basert på n Pernille Gisselmann er prosjektleder for den stadig arbeidet som er gjort i Helse Nord, og etter hvert også vise tilgangsloggen til journalen. Vestlandspasienten er en del av prosjektet Alle Møter som har pågått i Helse Vest siden 2013. Prosjektleder for Alle Møter, Finn Olav Mjærum (bildet), opplyser at en større markedsføring av Vestlandspasienten er planlagt nå tidlig i 2016.

– I alle brev som sendes ut i post til pasientene i Helse Vest i dag, opplyses det om mulighetene på Vestlandspasienten, slik at portalen gradvis blir mer og mer kjent. Og tilbakemeldingene så langt er svært gode, sier Pernille Gisselmann. – Snart får vi opp en felles visning med Fastlegeprosjektet, slik at innbyggerne som har fastleger som er med der også kan få se fastlegetimene i Vestlandspasienten.

Ting går veldig fort framover nå. Det er fantastisk moro! forsikrer den engasjerte prosjektlederen.

 

Relatert