Vi vokser oss større

Publisert

DIPS har nå rundet 220 ansatte, og selskapet fortsetter å vokse. Til nå har det vært lett å rekruttere nye, gode hoder til selskapet som øker bemanningen ved alle sine kontorer.

DIPS har nå rundet 220 ansatte, og vi fortsetter å vokse. Til nå har det vært lett å rekruttere nye, gode hoder til selskapet som øker bemanningen ved alle sine kontorer.

dmag12_gunnpettersen

Foto: HR sjef i DIPS Gunn Pettersen er fornøyd med rekrutteringsprosessen

 

– Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men vi merker at vi er attraktive. Kampanjene våre virker, forteller en strålende fornøyd HR leder, Gunn Pettersen i DIPS ASA. Hun har fortsatt det overordnede ansvaret for rekrutteringen som DIPS velger å gjøre helt selv, uten bruk av bemanningsbyrå. – Vi har klart å være til stede i de riktige miljøene for å komme i kontakt med gode kandidater, og vi har lyktes med å beskrive arbeidshverdagen i DIPS som jeg tror er det som trigger folk mest til å søke.

Vi har også brukt humor i kampanjen vår, spesielt gjennom filmer som har vært kjørt som kinoreklame. Alt i alt har dette altså gitt en formidabel respons, forklarer HR lederen. Hun var svært spent da denne store rekrutteringskampanjen startet for halvannet år siden. – Jeg må si at jeg er positivt overrasket over prosessen. Vi rekrutterer både unge nyutdannede, og folk med lang erfaring.

Mange verdsetter det at vi er en samfunnsnyttig aktør, og at vi har så mange spennende oppgaver vi skal løse for fremtidens helsevesen, sier Pettersen.

Ikke utenlands ennå

Hun hadde sett for seg at rekrutteringen skulle bli en langt tøffere jobb, og da de startet ut hadde de også fokus på utlandet. – Det har vi tonet litt ned. Det er så god tilfang av norske kandidater, og så lenge forretningsspråket vårt er norsk er det å kunne språket en viktig forutsetning for å kunne jobbe her. Hun ser likevel ikke bort fra at det kan bli aktuelt å utvide søkeområdet etter hvert, i alle fall til resten av Norden. – Jeg tror vi kommer til å drive med aktiv rekruttering i mange år framover. Det er i alle fall slik det ser ut nå, mener hun.

 

Grundig testing

Men det å bli ansatt i DIPS er ikke enkelt. Du testes på både fagkompetanse og personlighet. – Vi begynner med å sende en hjemmeoppgave til utviklerne. Løser de den på en tilfredsstillende måte får de komme på intervju. Her får de en ny oppgave, før vi til slutt gjennomfører et mer ordinært ansettelsesintervju. I alle disse fasene siler vi ut folk. Er vi på et eller annet sted i prosessen usikre på kandidater, blir det nei. Hver eneste uke kommer det nye åpne søknader inn i epostkassen til HR lederen. Også disse gjennomgås nøye. – Vi har gjort ansettelser basert på åpne søknader også, når vi ser at denne personen må vi bare ha, sier Pettersen. For det meste er det systemutviklere som DIPS hele tiden er på jakt etter, men også flere med helsefaglig bakgrunn og annet personell rekrutteres. DIPS ASA har for eksempel nå seks leger ved siden av et femtitalls øvrige helsearbeidere fra ulike yrkesgrupper i sin stab. Viktig innkjøring – Det er selvsagt kostbart å vokse mye og fort, men vi har laget et innkjøringsprogram som vi følger nøye. Alle nyansatte får tre dager introduksjon her i Bodø, hvor vi gjennomgår bedriftsstruktur og administrative rutiner. Ute på sitt arbeidssted har de minst en kollega som kan bidra med opplæring i begynnelsen, slik at den nyansatte raskest mulig kommer i produksjon. Dette har vi lyktes godt med. DIPS ASA har sterkt fokus på arbeidsmiljø og bedriftskultur og sørger for å holde god kontakt mellom de ulike kontorene. – Mange jobber med hverandre via Microsoft Lync daglig, og kjenner hverandre godt selv om de bor på ulik kant av landet. Bedriften samler alle ansatte fire ganger hvert år, hvor fokus er både faglig og sosialt. Det har vi tenkt å fortsette med, sier HR lederen.

 

Nytt IT studium i Bodø gir fast jobb

Et nytt ingeniørstudium i datateknikk ble høsten 2013 åpnet i Bodø. IT-næringen i Bodø lover fast jobb til de beste kandidatene ved endt studium. – Næringen ønsker å bli kjent med studentene i en tidlig fase, og for de beste kandidatene vil vi tilby stipendordninger, sommerjobb og etter hvert fast jobb, forteller Bengt Olsen, økonomidirektør i DIPS ASA.

Relatert