Viktige utfordringer i vente

Publisert

Leserinnlegg fra Dagens Medisin 10. september 2015. Forfatter: Tor Arne Viksjø, Adm. direktør DIPS ASA.

Portrettbilde Tor Arne Viksjø sykehusmiljø

Norge har teknologien som trengs, men på kommunesiden sultefores IKT-industrien. Dette begrenser veldig innovasjonskraften vi som industri kan bidra med.

I DAGENS MEDISIN (14/2015) kommenterer daglig leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech utspillet fra påtroppende president i legeforeningen Marit Hermansen om at «farlige og tungrodde EPJ-verktøy i sykehjem gjør det tyngre å rekruttere og beholde leger med erfaring fra effektive programmer i allmennpraksis». 

Myhre peker på at Norge har teknologien som trengs for å imøtekomme behovene her. Moderne systemer skal være fleksible og fremtidsorienterte og med «plugg inn»-funksjonalitet. Alt dette er vi helt enige om. Men dette er ikke nok: Dersom informasjonsstrømmen og arbeidsprosessene skal henge sammen må også informasjonsstrukturene samordnes mye bedre enn i dag.

Den største utfordringen i kommunesektoren er at investeringsviljen er lav, og at det omtrent ikke annonseres EPJ-anbud i sektoren. Det finnes glimrende EPJ-løsninger med beslutningsstøtte som er utviklet sammen med den norske sektoren, men det er omtrent ikke etterspørsel. 

Det er behov for et kraftig løft av sektorens finansieringsevne slik at innovasjon og programvareutvikling kan styrkes.

Jeg er helt enig i at Norge har teknologien som trengs, men på kommunesiden sultefores IKT-industrien, og dette begrenser veldig innovasjonskraften vi som industri kan bidra med. 

Nå får vi se hva Helsedirektoratets konseptvalgutredning ender opp med når det skal til politisk behandling. Ett av alternativene som foreslås der, er at man anskaffer én felles løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. Det vil nok med stor sannsynlighet bli veldig fordelaktig for den ene leverandøren som eventuelt vinner et slikt anbud. 

Om det blir like fordelaktig for helsesektoren, gjenstår å se. Men vi vet at denne typen gigantprosjekter koster enormt og har høy risiko, jamfør de store mislykkede IKT-prosjektene i NHS i England samt NAV, Politiet og Forsvaret i Norge. 

Vi har en livskraftig IKT-næring, som i nært samarbeid med en innovativ sektor har brakt Norge langt frem i verdenen i forhold til bruk av IKT i helsesektoren.

Få andre land har breddet EPJ så langt som her hos oss, og norske leverandører utvikler og leverer funksjonalitet i toppklasse. 

Dersom én av de gigantiske, internasjonale leverandørene skal levere en komplett løsning for hele helsesektoren, vil det virkelig bli store utfordringer for lokal innovasjon og norsk teknologi. 

Myhre sier at «kun noen få store EPJ-aktører får leveranser» i dag. Realiteten er at hundrevis av leverandører bidrar inn med dataløsninger for en rekke kliniske fagsystemer, kvalitetssystemer og forskningssystemer. Utfordringen er at slike systemer ikke har en felles informasjonsplattform, og det blir mye dobbeltarbeid og manglende samhandling. 

Men - det finnes åpne, internasjonale standarder hvor man kan strukturere og dele journalinformasjon. Sykehus-Norge har valgt å satse på en slik standard (OpenEHR, se www.arketyper.no). Med en slik plattform kan man ta i bruk det beste fra flere leverandører, og kunden er sikret eierskap til strukturene og informasjonen om pasienten. Plattformen gjør det mulig å dele informasjon og realisere gode pasientforløp på tvers av systemer, sektorer og helseforetak, og samtidig bygge videre på den innovasjonskraften som finnes i sektoren. Og man slipper «all inn one»-løsninger hvor informasjonen låses inn i proprietære strukturer.

 

Relatert