Vinner verdifull tid

Publisert

Med DIPS Arena går tidsbruken for å registrere en ny øyeblikkelig hjelp-pasient ned fra 120 til 15 sekunder. Antallet klikk er 78 prosent færre enn det var i DIPS Classic.

Med DIPS Arena går tidsbruken for å registrere en ny øyeblikkelig hjelp-pasient ned fra 120 til 15 sekunder. Antallet klikk er 78 prosent færre enn det var i DIPS Classic.

Foto: Skjermbilde av DIPS Arena

 

– Tid er en vesentlig faktor i helsevesenet. Målet med DIPS Arena er å tilby et verktøy som gir bedre støtte, større oversikt og ­forståelse, men også sparer tid for ­brukeren. Klikktestene så langt er svært ­lovende, sier senior kundeansvarlig Siv ­Marie Lien, opprinnelig spesialsykepleier. Selv om arbeidet i DIPS fint fyller dagene og vel så det, går hun av og til ekstravakter på Lovisenberg sykehus for å holde kontakt med faget sitt.

 

GENERELT MÅL

– Det har vært en generell tilnærming for hele produksjonen av DIPS Arena at antallet klikk skal ned sammenliknet med tilsvarende operasjoner i DIPS Classic, sier Lien.

På flere områder mer enn halveres tidsbruken. Det er DIPS svært fornøyde med. For eksempel er tidsbruken på det å registrere en ny ø-hjelpspasient, redusert med 88 prosent.

Da Oslo universitetssykehus innførte Pakkeforløp kreft i 2016, regnet de selv ut at antallet klikk i den nye versjonen i ­gjennomsnitt gikk ned med 80 prosent på de ulike operasjonene.

20. november i år fikk de 80 forløps­koordinatorene i Helse Nord tilgang til ­Pakkeforløp kreft i DIPS Arena, og tilbakemeldingene fra nord minner om de som kom fra Oslo. Forløps­koordinatorene trenger ikke lengre å forholde seg til en lang rekke koder som tidligere måtte tastes inn manuelt i journalsystemet – én kode for hvert ledd i pakkeforløpet som pasienten skal igjennom. Nå trenger de kun å registrere dato og så gjør journalsystemet kodingen automatisk. En av dem rapporterer med et stort smil at DIPS Arena er «skummelt» enkelt å jobbe med!

– En total prosess som det tidligere tok opp mot 15 minutter å få ferdig, er redusert til å ta fem minutter. Det gir litt ekstra tid til rådighet i en hektisk hverdag, oppsummerer Lien fornøyd.Foto: Sykepleier Siv Marie Lien

 

MYE BEDRE OVERSIKT

Pakkeforløp kreft er riktignok litt ­urettferdig å sammenlikne med DIPS ­Classic fordi funksjonaliteten der ble utviklet under et enormt tidspress etter at DIPS hadde stanset all nyutvikling i Classic, og ble mer en nødløsning enn en løsning.

At DIPS Arena-versjonen av Pakkeforløp kreft derfor gir en helt annen oversikt og arbeidsflyt er derfor ikke så rart.

Siv Marie Lien ser at det spesielt på henvisninger er en ganske stor reduksjon i antallet klikk, pluss at DIPS Arena gir en helt annen oversikt over henvisninger.

– Vi har lagt vekt på at DIPS Arena skal kunne bidra med tanke på kvalitet og ­pasientsikkerhet i ulike prosesser, slik at pasienten skal få rask og god opp­følging. Det er for eksempel lagt på en god del logikk og funksjonalitet i DIPS Arena med tanke på pasientsikkerhet. Du får for eksempel ikke skrive ut en pasient før det er tatt stilling til om vedkommende skal følges opp videre, forklarer Lien.

 

«REKORDHOLDER»

Foreløpig «rekordholder» i tidsbesparelse DIPS Arena kontra DIPS Classic er tiden det tar å slette en innleggelse i sengepost. Her gikk tidsbruken ned fra 35 til 3 sekunder!

Siv Marie Lien er selv mest begeistret for at brukergrensesnittet i DIPS Arena er veldig intuitivt.

– Det går raskt å lære seg det. DIPS Arena har en helt annen flyt, og det tar ikke lang tid å finne ut av prosesser. Samtidig er begrepene fra DIPS Classic ganske kjente. Du vil kjenne igjen funksjonaliteten men ser at den er i ny innpakning.

Hun har etter hvert god erfaring i å presentere DIPS Arena hos kunder og på messer og konferanser.

– Sist for en uke siden oppsummerte en svensk lege som så programvaren for første gang, at hun bare ved å se meg navigere i programmet skjønte hvordan hun skulle jobbe i det. Vi får generelt veldig mange gode tilbakemeldinger på brukergrensesnitt, flyt og fargebruk. At kun det som skal varsles; kritisk info, smitte og så videre som har sterke farger. Mens det øvrige programmet går i duse farger.

Enkelte oppgaver er det ikke så enkelt å redusere antallet klikk på.

– Jeg har jobbet mest på sengepost. Mange oppgaver der knyttet til en inn­leggelse utføres daglig og har med Arena fått en betydelig enklere registrerings­praksis. For eksempel PLO, sengepostrutiner og overflytting av pasient. I DIPS Arena er det mye enklere å forstå hvor og hvordan du overflytter, sier Lien.

 

Oppmøteregistrering

Øhjelp. Søk frem pasient, Ny ­henvisning, Feltoppsett brukt

Tid Classic (s)            120

Tid Arena (s)             15

Differanse (s)           105 (-88%)

Klikk Classic              18

Klikk Arena               4

Differanse                14 (-78%)

 

Sengepostrutiner

Slett innleggelsen

Tid Classic (s)            35

Tid Arena (s)             3

Differanse (s)           32 (-91%)

Klikk Classic              5

Klikk Arena               2

Differanse                3 (-60%)

 

Relatert