Vinnere av DIPS-prisen 2015

Publisert

På årets DIPS-forum ble DIPS-prisen delt ut for 16. gang under festmiddagen. Det har vært mange gode nominerte kandidater og i år ble det derfor delt ut to priser.

Middag DIPS Forum

 

DIPS-prisen skal være en honnør til sykehus eller personer som:

  • Gjennom mye engasjement og/eller kreativitet har bidratt positivt til å gjøre DIPS bedre
  • Eller har bidratt positivt til DIPS sitt renommé eller markedsmessige posisjon
  • Det er ekstra kjekt å honorere de som har stått på i mange år!

Tor Arne Viksjø sa i sin tale: "Det er alltid vanskelig å dele ut slike priser. Svært mange kunder og brukere gjør en fantastisk innsats for DIPS, og det aller meste av dette skjer i en travel hverdag og uten at dette legges merke til av omgivelsene." 

Det er svært mange av våre kunder og samarbeidspartnere som fortjener en pris!

I år ble det altså delt ut intet mindre enn 2 DIPS-priser!

Den første DIPS-prisen gikk til EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus representert ved prosjektleder Einar Hysing, ass. Prosjektleder Eli Stokke Rondeel og ass. Prosjektleder Jan Kåre Torrissen.

Prosjektledelsen har imponert oss voldsomt i DIPS. De hadde en ufattelig stor oppgave som lå foran, og mange mente dette aldri ville bli vellykket. Men prosjektet kom i mål, til avtalt tid og i budsjett. DIPS og prosjektledelsen har hatt et meget tett samarbeid, og en stor gjeng fra DIPS og Deloitte har vært inne i prosjektet.

Prosjektledelsen har stilt seg bak samarbeidsmodellen som har vært så viktig for å lykkes med store og kompliserte EPJ-prosjekter. Og prosjektledelsen har jobbet knallhardt for å bringe prosjektet i mål.

 

EPJ-prosjektet ved OUS tildeles DIPS-pris

Foto: Marthe Mølstre

 

Den andre DIPS-prisen gikk til to personer som har stått sentralt i en serie prosjekter sammen med regionen og DIPS: Roy Svalheim og Morten Haugum fra Helse Vest IKT. Utfordringene har vært formidable og store, men holdningen fra har vært at «Dette får vi til».

De har tatt utfordringene med et vennlig smil, og de har fått det til! De er gode representanter for de mange IKT-ansatte rundt hos våre kunder som ikke synes i hverdagen, men som helsevesenet likevel er fullstendig avhengig av for at systemene skal fungere og prosjektene skal komme i mål. 

Noe av det siste som de har gjennomført sammen med DIPS er prosjektet som har ført til Norges første standardiserte regionale DIPS-database!

 

Vi gratulerer vinnerne så mye nok en gang!

 

PS: Lurer du på hvem som er tidligere vinnere? Her er fullstendig liste:

2000: Turid Aasjord (Nordlandssykehuset)

2001: Gerd Gulstad (Sørlandssykehuset)

2002: Lovisenberg Diakonale Sykehus (psyk. Klinikk) v/Sissel Åse Hansen

2003: Bjørn Engum (Sørlandet Sykehus Arendal)

2004: Harstad Sykehus v/Anita Bergstad

2005: Ahus-prosjektet v/Haldis Larsen og Kari Jørgensen

2006: SAB-prosjektet v/Gro Melander Jacobsen og SFO-prosjektet ved Helse Førde

2007: Sissel Schou og Hans Nielsen Hauge

2008: Gunnar Jårvik og Sykehuset Innlandet

2009: DIPS-prosjektet ved SiV

2010: Hilde Tangen Larsen og medikasjonsprosjektet på Ahus

2011: Gudny Bukve, Inger Solheim og Kirsti Nyhammer

2012: Arve Høgseth, Deloitte

2013: Anne P Andersen, UNN

2014: Anne Gromsrud, DIPS

Relatert