Talegjenkjenning i DIPS Arena

Publisert

Max Manus og DIPS ASA samarbeider om en integrasjon av talegjenkjenning i DIPS Arena.

Max Manus og DIPS ASA samarbeider om en integrasjon av talegjenkjenning i DIPS Arena. Denne integrasjonen er basert på neste generasjons integrasjonsprodukter fra Max Manus, hvor talegjenkjenning inngår som en naturlig del av brukergrensesnittet i journalen og ikke som en egen frittstående editor som tidligere. Dikter tekst rett i journal – raskt og intuitivt.

 

Denne måten å integrere talegjenkjenning på åpner for en rekke nye og spennende funksjonaliteter som for eksempel:

  • Talestyring av Elektronisk Pasientjournal
  • Navigasjon i strukturerte elementer og skjemaer ved hjelp av stemmen
  • Talegjenkjenning direkte på markøren i fritekstfelter
  • Forbedret ytelse på talegjenkjenning i strukturerte elementer
  • Hurtig og intuitiv bruk av talegjenkjenning tilpasset brukerens måte å diktere på i EPJ

 

Talegjenkjenning i Arena SmartEditor

Med talegjenkjenning kan du raskt og effektivt diktere fritekst, sette inn standardtekster og formatere tekst ved hjelp av stemmen i Arena SmartEditor. I tillegg kan du tale inn innsetting av arketyper/skjemaer som for eksempel «Body weight» eller «Blood Pressure», eller andre predefinerte tekster eller behandlingsprosedyrer som finnes i den nye Arena funksjonaliteten i DIPS direkte i journalen, der informasjonen lagres på en strukturert og sikker måte.

Navigering i dokumenttyper og Arena brukerflaten

Med talegjenkjenning kan du enkelt navigere i flere dokumenttyper i DIPS Arena. Når du har opprettet et dokument med talegjenkjenning kan du enkelt lagre, godkjenne og lukke dokumentet med stemmen. Du kan i tillegg navigere mellom de forskjellige fanene som «Notat», «Skjema» og «Opplysninger».

Talegjenkjenning og arketyper

Innsetting og utfylling av arketyper gjøres enkelt og intuitivt ved hjelp av talegjenkjenning i DIPS Arena. En arketype innsettes i Arena ved å uttale navnet på arketypen for eksempel «Body weight». Arketypen kan nå utfylles ved hjelp av stemmen. Markøren plasseres automatisk i det første feltet som skal utfylles, så alt du trenger å gjøre i eksempelet over er å diktere pasientens kroppsvekt. Dersom du ønsker å fylle ut flere felt i arketypen, kan du enkelt navigere til ønsket felt med stemmen.  Løsningen vil tilpasses en naturlig måte å diktere på slik at man hurtig og intuitivt kan fylle ut et skjema, men samtidig ha en tilnærmet naturlig dialog med systemet.

Alle felter i arketypen er tilpasset talegjenkjenning. Derfor vil talegjenkjenneren forstå at du dikterer en numerisk verdi, når du fyller ut feltet «Body weight». Dette betyr at risikoen for talegjenkjenningsfeil reduseres betraktelig fordi talegjenkjenneren «forstår» sammenhengen og har redusert antall ord som er mulig å talegjenkjenne i det spesifikke feltet. Max Manus vil også kunne skreddersy en løsning, slik at det fungerer optimalt for akkurat deres klinikk.

 

Relatert